Domain Haberleri

ABD Ticaret Bakanlığı IOT Gelişimi İçin Yeşil Kitabı Önerdi

Nesnelerin İnterneti IOT

WASHINGTON (ntia) — ABD Ticaret Bakanlığı, “Nesnelerin İnterneti“nin (IoT) ilerlemesi için atılabilecek adımları öneren bir rapor yayınladı. “Yeşil Kitap*, gelişen IOT’un avantaj ve zorluklarını inceliyor. Ayrıca bu yenilikçi teknolojinin büyümesi ve gelişmesi için teşviklerin devam etmesi gerektiğini de öneriyor.

ABD Ticaret Sekreteri Penny Pritzker,

“Nesnelerin İnterneti, endüstrinin, tüketicilerin ve hükümetin verimliliğini ve güvenliğini artırmak için dünyaya devrim yapmayı vaat ediyor. Bugünkü rapor, departmanın gelişen teknolojilerin gelişme koşullarını oluşturma taahhüdünü onaylıyor ve IOT’un evrimini ve genişlemesini desteklemek için gerekli olan gelecekteki eylemleri tanımlıyor.”

dedi.

Yeşil Kitap IOT ile ilgili dört geniş katılım alanını tanımlamaktadır:

  1. Altyapı Kullanılabilirliği ve Erişimi Sağlama: “IOT” büyümesini ve ilerlemesini desteklemek için gerekli fiziksel varlıkların geliştirilmesi.
  2. Dengeli Politikanın Hazırlanması ve Koalisyonların Oluşturulması: Engellerin kaldırılması ve işbirliklerin teşvik edilmesi; “IOT” teknolojilerinin büyüme, ilerleme ve uygulanabilirliğini teşvik ederken, “IOT” kullanıcılarını koruyacak normları ve uygulamaları teşvik ve analiz ederek geliştirmeye teşvik etmeye davet ediyoruz.
  3. Standartların ve Teknolojinin Geliştirilmesini Teşvik Etmek: Küresel “IOT” ile birlikte çalışabilirliğini desteklemek için gerekli teknik standartların geliştirildiğinden emin olunması ve “IOT”u destekleyen teknik uygulama ve cihazların ilerlemesinin sürekliliğinin sağlanması. domainog.com
  4. Teşvik Edici Piyasalar: Bölümun kullanımıyla IOT”, uygulama ve teknolojilerin yeni kullanımı ile ilgili ilerlemeyi teşvik etmek ve “IOT”un ekonomik fayda ve fırsatlarını yabancı ortaklara çevirmek.

 

*: Yeşil Kitap’ın amacı, Ticaret Bakanlığı’nın “Nesnelerin İnterneti”nin ilerlemesini teşvik etmek için bir tanıtım. Bununla birlikte, “Yeşil Kitap”, ulusal bir IOT stratejisinin olasılığına ilişkin gelecek tartışmalarda dikkate alınması gereken bir dizi konu ortaya koyuyor. “Yeşil Kitap”ın yayınlanmasının ardından, makalenin bulguları ve önerilen yaklaşım ve sonraki adımlar hakkında geribildirimler istenecektir. Bu, ABD Hükümeti’nin IOT’e yaklaşımı konusunda kurumlar arası ortaklarla birlikte çalışırken, departmanın yaklaşımını ve sonraki adımlar üzerine gelişmeler sağlayacaktır.

 

DOMAINOG: IOT için hazırlanan kitapçık 69 sayfalık bir pdf ve oldukça geniş bir içeriğe sahip görünüyor. Türkiye’de ne yapılıp yapılmadığını bilmiyorum ancak devletin böyle bir şey yayınlaması, insanları teşvik etmesi ve hatta “geribildirim”ler bekleyerek bu sonuçlar doğrultusunda hareket etmeyi düşünmesi çok kral bir hareket. Haber çok eski olmasa da yıl başlarında yayımlanmış. IOT ile ilgili domainog içinde yer verdiğimiz tek yer alan adı endüstrisindeki trendler haberindeki IOT ile ilgili alan adlarına ilişkindi. Konu ile ilgilenenler olduğunu ve çok fazla kaynak olmadığını düşündüğüm için haberi geçmek istedim. Yine de çizgimizden fazla uzaklaşmamış olmayı ümit ediyorum.

 

Kaynakntia.doc.gov/other-publication/2017/green-paper-fostering-advancement-internet-things

domain haberleri