Domain Haberleri

ICANN’in Tarihi Projesi

By , - Domain Haberleri - . Etiketler: , , ,
ICANN Tarihi Projesi

KALİFORNİYA (icann) — ICANN Tarih Projesi, doğumundan bugünkü durumuna kadar ICANN‘in büyümesindeki önemli olayları araştırıyor. Proje, ICANN‘in geçmişini ve bugününü şekillendiren önemli hikayeleri yakalayarak, kurumun kurumsal yapısını korumayı hedefliyor. Tarih Projesi sayfalarında ICANN‘ın geçmişini ve önemli olayların kronolojisini sunan etkileşimli zaman çizelgelerini belirleyen belge, resim ve videoları bulabilirsiniz.

ICANN‘in geçmişi çok sayıda farklı iş parçacıklarından oluştuğu için proje “sürekli gelişecek bir proje” olarak görülüyor.

ICANN Tarih Projesinin ilk başlangıcı, ICANN‘ın oluşumunda ve özellikle ABD Hükümeti ile ICANN arasındaki ilişkinin ayrılmaz bir parçası oluşu üzerine. ABD hükümeti, alan adı sisteminin yönetimini küresel bir katılımla ABD’de kurulu, yeni ve kar amacı gütmeyen bir şirkete devretme konusundaki 1998 taahhüdünden doğuyor.

Bu ilk başlangıç, ICANN kurulmadan çok önce başlıyor ve günümüze kadar da devam ediyor. ABD Hükümeti’nin ICANN kurulması ve geliştirilmesindeki rolü hakkında daha fazla bilgi edinmek, ilişkilerinin gelişimini keşfetmek ve IANA Stewardship Transition’a kadar olan adımları keşfetmek için zaman çizelgesini, mülakatları ve kaynakları inceleyebilirsiniz.

 

ICANN Nedir?

İnternet’in bütünlüğünü ve kararlılığını desteklemek amacı ile çalışan küresel İnternet topluluğu ve bilinen resmi açılımıyla “İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu”.

Daha geniş bir açıklama ile de ICANN, uluslararası seviyede teşkilatlanmış, İnternet Protokolü (IP) adresi alanı tahsisi, protokol tanıtıcı ataması, Genel Üst Düzey Alan Adı ve Ülke Kodlu Üst Düzey Alan Adı sistemi ve kök sunucu sistemi yönetimi işlevlerinden sorumlu, kâr amacı gütmeyen (gelirinin giderinden çok olması durumunda aradaki farkı hedeflerini gerçekleşmek amacı ile kullanan) bir kurumdur. Bu servisler ilk olarak ABD hükümeti ile yapılan sözleşme gereği İnternet Tahsisli Sayılar Otoritesi (IANA) ve diğer kurumlar tarafından gerçekleştiriliyordu. Günümüzde bu görevi artık ICANN üstlenmektedir.

Özel-kamuya açık bir ortaklık olan ICANN;

  • İnternetin çalışma kararlılığını korumak,
  • Rekabeti desteklemek,
  • Küresel İnternet topluluklarının daha geniş bir katılımla temsilini sağlamak,
  • Tabandan gelen, uzlaşma temelli süreçlerle görevine uygun politikalar geliştirmek

için çalışmaktadır.

 

DOMAINOG: …

 

Kaynakicann.org/history

domain haberleri