Domain Haberleri

Türkiye’de Neden İkincil Düzey Alan Adı Sistemi Kullanılıyor

By , - Domain Haberleri - .
Alan Adı Anketi

ANKARA (dergipark) — Türkiye’de kullanılan ikincil düzey alan adları sistemi ve Türkiye’deki internet kullanıcılarının tercihleri. Türkiye’de neden ikincil düzey alan adı sistemi kullanılıyor?

1990 yılında TÜVAKA tarafından alınan karar sonrasında kullanılmakta olan alan adı sistemi, internet kullanıcılarının akıllarında soru işaretleri oluşturmaktadır çünkü “.com” uzantısı ABD’ye ait bir uzantıdır.

Türkiye’deki bazı şirketler, “com.tr” uzantısını uzunluğundan dolayı tercih etmeyerek “.com” uzantılı adresler almaktadır. Bu durumda firmalar Türkiye’de olsa da dışarıdan bakıldığında alan adı, ABD’ye ait bir alan gibi görülmektedir.

Buradan yola çıkarak ülkemizde de artık ülke kodu birinci derece alan adı sisteminin kullanılabilmesi önerilmiştir. Hatta ihtiyaç halinde bazı kurumlara ayrıcalık tanınarak jenerik birinci derece alan adını kullanmalarını sağlayan hibrid bir sistem de kullanılabilir. Yani istenildiğinde “.tr” istenildiğinde ise “.com.tr” alan adı kullanılabilmelidir.

Ayrıca bazı kurumlar için “gov.tr”, “edu.tr” vb. uzantıların kullanımına devam edilebilir.

Alan adı algısını araştırmak üzere 500 internet kullanıcısına (% 68 oranda her gün internet kullanan) uygulanan anket sonucunda % 90 oranda alan adına dikkat edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Böyle yüksek oranda alan adına dikkat eden kullanıcılardan % 77’si ülke kodu birinci derece alan adını tercih etmişlerdir.

Buradan yola çıkarak, 1990 yılında alınan kararın artık günümüzdeki kullanıcıların algılarını karşılamadığını söylemek mümkündür. Karar yetkisini elinde bulunduran kurumlara ülke çapında daha kapsamlı ve geniş katılımlı anket uygulaması gerçekleştirerek, elde edilen verilerle birlikte alan adı sisteminin yeniden görüşülmesi önerilmektedir.

Anket sorularının korelasyonları sonucunda;

İnternet kullanıcılarının interneti kullanım amaçlarının, internette veri depolama işlemlerine etkisinin çok az olduğu ortaya çıkmıştır. Buradan da ülkemizdeki internet kullanıcılarının, günümüzde gittikçe önem kazanan bulut bilişim sistemlerine yönelik daha fazla bilgilendirilmesi gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır.

Diğer bir taraftan her geçen gün önemi daha da artan büyük veri (big data) kavramı göstermektedir ki, internette veri akışı çok büyük boyutlara ulaşmıştır. Sosyal medya sitelerinde paylaşılan fotoğraf ve videolar da internet üzerinde depolanan, kullanıcı hesaplarına bağlı veriler olarak düşünülebilir. İnternet kullanıcılarının kişisel verilerini internet üzerinde depoladıkları bilinmekte ve gelecekte de depolamaya devam edecekleri öngörülmektedir. Ülkemizde internet kullanıcılarının bulut bilişim, siber güvenlik, sosyal medya ve büyük veri konularında daha fazla araştırma ve yayın ile bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda internet kullanıcılarına yönelik gelecekte yapılacak çalışmalara da belirtilen alanlar önerilmektedir.

 

DOMAINOG: Başta Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü öğrencileri ve Kızılcahamam olmak üzere internet kullanan bağımsız 500 kişi üzerinde, Türkiye’deki internet kullanıcılarının alan adı tercihlerinin belirlenmesi üzerine yapılan faydalı bir araştırma. Ankette çıkan grafiklerin oldukça çarpıcı olduğunu söyleyebilirim, incelenmeli.

 

Kaynak: dergipark.gov.tr/download/article-file/75341

domain haberleri
Diğer ilgili haberler