Domain Haberleri

Wipo Davalarındaki En Önemli 3 Madde

Sabah uyandınız bir baktınız üzerinize tescilli domain için dava açılmış. Diyorlar ki; O alan adı üzerinde sizin değil bizim hakkımız var, dava dosyası şudur budur, tarafımıza transferini istiyoruz…

By , - Bilgi Bankası Davalar - .

Sabah uyandınız bir baktınız üzerinize tescilli alan adı için dava açılmış. Diyorlar ki; O alan adı üzerinde sizin değil bizim hakkımız var, dava dosyası şudur budur, tarafımıza transferini istiyoruz. Siz de diyorsunuz “ilk ben aldım, benim hakkımdır”. Wipo aracılığı ile bir dava açılmışsa neleri ispatlamak zorundasınız, işte tahkim kurulunun belirlediği en önemli maddeler ve açıklamaları:

 

WIPO davalarında ŞİKAYET EDEN kişi, aşağıdaki 3 maddenin gerçekliğini İSPATlamak zorundadır.

  1. BENZERLİK: Dava konusu alan adı ile, kendi MARKAsının “aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak kadar benzer” olduğunu
  2. HAKLAR: Bu alan adında ŞİKAYET EDİLEN’in hiçbir HAKkı veya yasal ÇIKARının bulunmadığını
  3. KÖTÜNİYET: Kötü niyetle tescil ettiğini ve kullandığını

Tüm bu şartların gerçekliğini aynı anda ispatlamak ŞİKAYET EDEN’e aittir. Şimdi bu 3 maddeyi biraz daha açalım wipo

 

1. BENZERLİK

Tek başına %100 belirleyici olmasa da; ŞİKAYET EDEN’in, “marka tescil” belgesine sahip olması demek, bu ilk maddenin yerine getirilmiş olması anlamına gelebiliyor.

 

2. HAKLAR

Hukuki olarak Davacının karşı tarafın gözüyle bakarak olumsuz bir durumu kanıtlaması zordur. Bu sebeple; ŞİKAYET EDİLEN, alan adı üzerinde HAKkının olduğunu ileri sürüyorsa, bunu ispatlamak kendi sorumluluğunda olarak kabul edilir. Resmi bir ispat sunamamışsa, Hakem, ŞİKAYET EDEN’i haklı olarak kabul eder. Peki ŞİKAYET EDİLEN, alan adı üzerindeki HAK ve yasal ÇIKARlarını nasıl ortaya koyabilir?

  1. Kendisine bir bildirim yapılmadan önce, İYİ NİYETLİ mal ve/veya hizmet amacı ile, alan adını kullanacağını veya kullanım hazırlığında olduğunu
  2. Resmi bir MARKA hakkı edinmemiş olmasına rağmen, söz konusu alan adı ile tanınıyor olduğunu
  3. Alan adını, YASAL ve TİCARİ OLMAYAN bir şekilde, müşterileri yanlış YÖNLENDİRMEK ve bu şekilde HAKSIZ TİCARİ KAZANÇ elde etmek veya söz konusu markaya zarar verme amacında olmadığını

ispatlamaya çalışmak zorundadır.

 

3. KÖTÜ NİYET

Tespiti halinde, kullanım ve tescilin kötü niyetle yapıldığına dair delil oluşturabilecek şu 4 madde dikkate alınır:

  1. Alan adının, ŞİKAYET EDEN’e veya ticari RAKİBİNE, belgelenmiş bedelin üzerinde bir fiyata SATIŞ, KİRALAMA veya herhangi bir şekilde DEVRETME amacını gösteren durumlar
  2. ŞİKAYET EDİLEN, ticaret veya hizmet markası sahibinin ilgili alan adını kullanmasını engellemek amacıyla tescil ettirmişse
  3. ŞİKAYET EDEN, alan adı tescilini, esasen ticari rakiplerin ticari faaliyetlerine zarar vermek amacıyla yaptırmışsa;
  4. ŞİKAYET EDİLEN, ticari kazanç elde etme amacıyla, Şikayet Eden’in markası ile kaynak, sponsorluk ilişkisi ya da ekonomik bağlantı kullanmış ya da Internet kullanıcılarını kasten kendi web sitesine çekmeyi amaçlıyorsa

Bu dört maddenin bir veya bir kaçının onanması durumunda Hakem, ihtilaf konusu alan adının tescil ve kullanımının “kötü niyetli” olduğu kanaatine varır.

 

Kaynakwipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0

domain haberleri
Diğer ilgili haberler