Domain Haberleri

WIPO Davası: Betonsa Com

Akçansa A.Ş.’nin 28 Ekim 2016’da WIPO’ya “betonsa.com” adresi için Buka Bilgisayar San. Ve Dış Tic. Şti.’ne açtığı dava, alan adının Buka Bilgisayar’de kalması yönünde 20 Aralık 2016 günü sonuçlandı.

Akçansa A.Ş.’nin 28 Ekim 2016’da WIPO’ya “betonsa.com” adresi için Buka Bilgisayar San. Ve Dış Tic. Şti.’ne açtığı dava, alan adının Buka Bilgisayar’de kalması yönünde 20 Aralık 2016 günü sonuçlandı. Dava ile hakem olarak Emre Kerim Yardımcı ilgilenmiş.

WIPO Davası Ayrıntıları

Dosya No: D2016-2189
Alan adı : betonsa.com
Karar : ŞİKAYET REDDEDİLDİ
Karar Tarihi : 20 Aralık 2016 (Dosyalanma Tarihi: 28 Ekim 2016)
Şikâyetçi : Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Davalı : Timur Büyük, Buka Bilgisayar San. Ve Dış Tic. Şti.
Hakem: Emre Kerim Yardımcı

Davayı ilk incelediğimde aklımdan “ne kadar karışır bir dava” diye geçmişti ki hakem de aynı yaklaşımı sergilemiş. Şimdi davayı inceleyelim:

Şikayet Eden, İstanbul’da bulunan çimento endüstrisinde aktif olarak tanınmış ve 1995 tarihinde tescil edilen BETONSA ticari marka tesciline sahiptir bir Türk şirketi. Tartışmalı alan adı ise Davalı adına 20 Mayıs 2004 tarihinde tescil edilmiş. Panel, 16 Aralık 2016’da itiraz edilen alan adını ziyaret etmiş ve alan adının aktif bir web sitesi olarak görünmediğini gözlemlemiş.

Şikayet Eden, 5 Eylül 2016 tarihinde, Davalı tarafından mülakatın durdurulması ve bırakılması mektubu ile e-postayla temas kurmaya çalışarak alan adının gönüllü olarak devredilmesini talep edilmiş. 7 Eylül 2016’da ve 22 Eylül 2016’da gönderilen iki hatırlatıcıya rağmen Şikayet Eden’e cevap verilmemiş. Şikayetçi, itiraz edilen alan adının transferini talep ediyor, Davalı ise Şikayet Eden’in görüşlerini resmi olarak cevaplamıyor. Davalı, Şikayet Edenin Şikayetlerini reddetmesini talep etmiş.

Genel olarak “UDRP panelleri karmaşık anlaşmazlıkları çözmek için donatılmamıştır, bu tür uyuşmazlıklar mahkemelerce daha iyi ele alınır”. Hakem, bu maddenin Politikaya göre bu Panelde mevcut olmayan gerçek ve yasal değerlendirmeyi üstlenmek için gerekli yetkilere sahip uygun mahkemeye daha uygun olduğunu tespit eder.

Hakem, Şikayet Eden’in, Davalı’nın tartışmalı alan adına herhangi bir hak veya meşru menfaat sağlamadığını kanıtlama yükümlülüğünü yerine getirmediğini ve ayrıca paragraf 4 (a) (iii) uyarınca kötü niyet üzerinde durmamış ve tüm bu sebepler sonucunda şikayet, Davalı’nın lehine olmak üzere reddedilmiş.

 

Kaynak : www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2016-2189

domain haberleri