Domain Haberleri

WIPO Davası: Epson Murekkep Com

Seiko Epson Kabushiki Kaisha’nın 4 Temmuzda’da WIPO’ya “epsonmurekkep.com” adresi için Hamzaokan Erten’e açtığı dava, alan adının Seiko Epson Kabushiki Kaisha’ya devredilmesi yönünde 23 Ağustos 2017 günü sonuçlandı.

Seiko Epson Kabushiki Kaisha’nın 4 Temmuz’da WIPO’ya “EpsonMurekkep.com” adresi için Hamzaokan Erten’e açtığı dava, alan adının Seiko Epson Kabushiki Kaisha’ya devredilmesi yönünde 23 Ağustos 2017 günü sonuçlandı. Davaya hakem olarak 10 Ağustos 2017’de Kaya Köklü atanmış.

WIPO Davası Ayrıntıları

Dosya No: D2017-1289
Alan adı : epsonmurekkep.com
Karar : TRANSFER
Karar Tarihi : 23 Ağustos 2017 (Dosyalanma Tarihi: 4 Temmuz 2017)
Şikâyetçi : Seiko Epson Kabushiki Kaisha
Davalı : Hamzaokan Erten
Hakem: Kaya Köklü

 

Davaya kısa bir bakış

Davacı şikayetini İngilizce yapıyor, davalı gayriresmi olarak Türkçe cevap veriyor, resmi bir yanıtı ise yok. Şikayet diliyle ilgili bir sorun oluşmuyor. Her şey kurallarına uygun olduğu için dava başvurusu kabul oluyor ve süreç başlıyor.

Şikayetçinin “Epson” markası Türkiye de dahil olmak üzere 9 ve 16. sınıflarda resmi olarak tescilli. Türkiyedeki tescil tarihi 1999 yani alan adının kaydından uzun yıllar önce. İhtilaflı alan adı ise 2015’de kayıt edilmiş. Davalı İstanbul’da görünüyor. Dava süreci başlamadan önce, şikayetçinin iddiasına göre davalı alan adı için 10.000$ talep etmiş.

Şikayet eden ve edilen ne diyor?

Şikayetçi, alan adının kendi markasıyla aşırı benzer olduğu iddiasında bulunuyor. Kendi markası ile aradaki tek farkın “mürekkep” kelimesi olduğunu, karşı tarafa markasını kullanabileceğine dair bir izin vermediğini ve alan adını kötü niyetle kayıt ettiğini savunuyor.

Davalı, Türkçe olarak gayriresmi iletişimler sunmuş ama her hangi bir resmi yanıt vermemiş.

Sonuç

Tartışmalı alan adının kayıt sözleşmesinin dili Türk dili olmasına rağmen, Panel bu davanın koşulları göz önüne alındığında işlemlerin Türkçe olarak yapılmasının gereksiz, maliyetli ve zaman alacağına karar vermiş ve Şikayet Edenin talebi ve Kurallar paragraf 11 (a) uyarınca, bu idari işlemlerin dili İngilizce olarak belirlenmiş. Sonuç olarak;

  • Kafa karıştırıcı benzerlikten,
  • Markasının tescilli oluşundan,
  • Davalının marka üzerinde hakkı olabileceğine ilişkin bir delil veya ikna edici bir kanıt sunamayışından
  • Alan adına sadece “mürekkep” kelimesinin eklenmesi ile kafa karıştırıcı benzerliğin ortadan kalkmadığının kabul edilmesinden ve tam tersine “yazıcılar” üzerine tescilli olan marka üzerinde yanlış bir izlenim uyandırabileceğinden,
  • Tartışmalı alan adı üzerinde kurulu olan sitenin tasarım ve görüntüsünün, davacının Türkiye’deki resmi sitesine aitmiş aitmiş izlenimi uyandırabilme ihtimalinden,
  • Davalının alan adını kayıt ettiği sırada davacının markasından haberdar olduğu düşünüldüğünden (tescil ve kayıt tarihleri dikkate alınarak),
  • Alan adının özel bir sebep olmaksızın kasıtlı olarak bir gizlilik kalkanını seçtiğine işaret edildiğinden,
  • Alan adının şikayet edene 10.000 dolara satılmaya çalışıldığı göründüğünden,

kısaca ihtilaflı alan adının kötü niyetle kaydedildiğine ikna olunmuş ve tüm bu sebepler sonucunda Panel, tartışmalı alan adı “epsonmurekkep.com”‘un Şikayet Eden’e aktarılmasını uygun görmüş.

 

Kaynak : wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2017-1289

domain haberleri