Domain Haberleri

WIPO Davası: Fenerium

Fenerbahçe Futbol A.Ş.nin 8 Ağustos’ta WIPO’ya “Fenerium.com” adresi için Hasan Sucu’ya açtığı dava, alan adının Fenerbahçe Futbal A.Ş.ye devredilmesi yönünde 5 Kasım 2017 günü sonuçlandı. Davaya hakem olarak 21 Eylül 2017’de Kaya Köklü atanmış.

WIPO Davası Ayrıntıları

Dosya No: D2017-1534
Alan adı : fenerium.com
Karar : TRANSFER
Karar Tarihi : 5 Kasım 2017
Şikâyetçi : Fenerbahçe Futbol A.Ş.
Davalı : Hasan Sucu
Hakem: Kaya Köklü

 

Davaya kısa bir bakış

Şikayet Eden, idari işlem dilinin Türkçe olması talebinde bulunuyor, Şikayet Edilense herhangi bir talepte bulunmuyor.

Merkez, Şikayet’in uygun bir şikayet olduğunu teyit ediyor.

Şikayet Eden, 1907 yılında İstanbul’da kurulmuş, Türkiye ve dünyaca tanınmış köklü bir spor kulübü olup “Fenerium” markasının tescili için 26 Mart 2001 tarihinde TÜRKPATENT’e başvurmuş ve ilk kez 19 Aralık 2001 tarihinde Marka İlan Bülteni’nde yayımlanmış ve 29 Temmuz 2002 yılında da tescil edilmiştir. Ayrıca “fenerium.com.tr” alan adı da 8 Mayıs 2004 tarihinde tescil edilmiştir.

Şikayet Edilen ise, ihtilaflı alan adını 17 Aralık 2001 tarihinde tescil ettirmiştir.

Şikayet Eden’in vermiş olduğu bilgilere göre, “fenerium.com” alan adını ziyaret edenler, 23 Ocak 2002 tarihinden itibaren “kangurum.com”‘a bağlı olan web sitesine ve 5 Şubat 2007 tarihinden itibaren ise Şikayet Eden’e ait olan “fenerium.com.tr”ye yönlendirilmiştir. İhtilaflı alan adı, kararın ihdas edildiği tarih itibariyle, tıklama başına ödeme (pay-per-click) bağlantılarının bulunduğu bir web sitesine yönlendirilmiştir.

Şikayet eden ve edilen ne diyor?

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adı “fenerium.com”un kendisine devrini talep ediyor. Alan adının kendi FENERIUM markalarıyla aynı olduğunu ve bu alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaati bulunmadığını iddia ediyor. Ayrıca iddiasına göre ihtilaflı alan adı, Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiştir ve kullanılmaktadır. Özellikle “fenerium.com”un Şikayet Eden’in ilk marka başvurusundan 8 ay sonra (26 Mart 2001) ve başvurunun ilk yayım tarihinden (19 Aralık 2001) sadece iki gün önce (17 Aralık 2001) tescil edilmiş olması, Şikayet Eden’in görüşüne göre, kötü niyetli tescilin göstergesidir.

Şikayet Edilen bir cevap sunmamıştır.

Sonuç

Şikayet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ispat etmek zorunda olup ispat yükü Şikayet Eden’e aittir. (Şikayet Edilen cevap vermediği ve iddialara itiraz etmediği sürece, İdari Hakem, bu makul iddiaları, tartışılmayan vaka olarak değerlendirebilir. WIPO Dava No. D2004-0110)

  • (i) ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in markasıyla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu; ve
  • (ii) Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını; ve
  • (iii) ihtilaflı alan adının, Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanılmakta olduğunu

(i) Şikayet Eden, FENERIUM markasının sahibi olduğunu kanıtlamış ve FENERIUM markasını tescil ettirmiş olduğunu gösteren yeterince delil göstermiştir. Bu sebeplerle (i) maddesi yerine getirilmiştir.

(ii) İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaatinin bulunmadığının, Şikayet Eden tarafından yeterince ispatlandığı kanaatine varmıştır. Özellikle, Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’e FENERIUM markasının kullanılması ile ilgili herhangi bir hak veya lisans vermemiş olmasını yeterince ispatladığı düşüncesindedir. Ayrıca, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını, Şikayet Eden’in ilk marka başvurusundan 8 ay sonra tescil ettirmiş olması, İdari Hakem’in görüşüne göre, ihtilaflı alan adına ilişkin kullanım ya da rüçhan hakkı yaratmaz. Üstelik, Şikayet Edilen ihtilaflı alan adıyla ilgili herhangi bir kullanım hakkının mevcut olduğunu ortaya koymamıştır. Şikayet Edilen aksini kanıtlayamadığından dolayı, Şikayet Eden’in iddiaları doğru kabul etmiştir. Bu sebeplerle (ii) maddesi de Şikayet Eden’in lehine gerçekleşmiştir.

(iii) Şikayet Eden, markasının tescili için 26 Mart 2001 tarihinde başvurmuş ve ilk kez 19 Aralık 2001 tarihinde yayımlanmıştır. İhtilaflı alan adı ise ilk yayın tarihinden iki gün önce yani 17 Aralık 2001 tarihinde tescil edilmiştir. İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adı tescil edildiğinde, FENERIUM marka başvurusundan habersiz olmasının düşünülemeyeceği kanaatindedir ve bunun Şikayet Edilen’in kötü niyetinin göstergesi olduğu sonucuna varmıştır. Hakem, “Fenerium” ibaresinin kurgusal bir sözcük olduğunu dikkate alarak, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını, FENERIUM markasından habersiz ve rastgele tescil ettirmiş olmasının mümkün olmadığını düşünmektedir. Şikayet Eden tarafından sunulmuş belgelerde, “Fenerium” ibaresinin, ihtilaflı alan adının tescil tarihinden aylar öncesinde farklı haberlere konu olmuş ve kamuoyuna sunulmuş olduğu görünmektedir. Hakem’in kanaatine göre Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in FENERIUM markasını kullandığını veya en azından kullanmak istediğini öğrendikten sonra, fırsatı değerlendirip, ihtilaflı alan adını kötü niyetli tescil ettirmiştir. Karar tarihinde ihtilaflı alan adının, tıklama başına ödeme (ppc) bağlantılarının bulunduğu bir web sitesine yönlendirilmiş olmasından dolayı da, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adının kullanımı ile haksız menfaat elde etmeye gayret ettiği kanaatine varmıştır. Sayılan sebeplerden ötürü, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmış ve (iii) maddesi de Şikayet Eden’in lehine sonuçlanmıştır.

Bu sebepler sonucunda Hakem, tartışmalı alan adı “fenerium.com”un Şikayet Eden’e aktarılmasına karar vermiştir.

 

DOMAINOG: Biz ne sonuç çıkartıyoruz? Tescil tarihi önemli başvuru tarihi daha önemli.

 

Kaynak : wipo.int/amc/en/domains/search/case.jsp?case=D2017-1534

domain haberleri