Domain Haberleri

WIPO Davası: isonem com

Isonem Yapı Kimyasalları Şirketi’nin 4 Mayıs’da WIPO’ya “isonem.com” adresi için Prosel Bilgisayar Şirketi’ne açtığı dava, alan adının Isonem Limited Şirketi’ne devredilmesi yönünde 18 Temmuz 2017 günü sonuçlandı.

Isonem Yapı Kimyasalları Şirketi’nin 4 Mayıs’da WIPO’ya “isonem.com” adresi için Prosel Bilgisayar Şirketi’ne açtığı dava, alan adının Isonem Limited Şirketi’ne devredilmesi yönünde 18 Temmuz 2017 günü sonuçlandı. Davaya hakem olarak 9 Haziran 2017’de Emre Kerim Yardımcı atanmış.

WIPO Davası Ayrıntıları

Dosya No: D2017-0898
Alan adı : isonem.com
Karar : TRANSFER
Karar Tarihi : 18 Temmuz 2017 (Dosyalanma Tarihi: 4 Mayıs 2017)
Şikâyetçi : Isonem Yapı Kimyasalları Ve Boya San. Tic. Ltd. Sti.
Davalı : Prosel Bilgisayar Prosel Bilgisayar / Prosel Bilgisayar Ltd. Şti.
Hakem: Emre Kerim Yardımcı

Isonem Yapı Kimyasalları Şirketi (davacı), kendi tescilli markası isonem ve halen kullanmakta olduğu isonem.com.tr ile dava konusu olan ihtilaflı alan adı isonem.com’ın aynı olduğunu ileri sürmüş ve bahsi geçen ihtilaflı alan adını kötü niyetle kaydettirerek kullandığını ortaya koymaktadır.

Prosel (davalı) ise alan adı barındırma ve sunucu hizmeti veren ve bunu 10 yılı aşkın süredir tartışılan alan adı ile yaptığını ileri süren BT şirketidir. Prosel ayrıca, Şikayet Edenin ticari markasının, 30 Nisan 2007’de, yani tartışmalı alan adının kaydedilmesinden beş yıl sonra tescil edildiğini ve itiraz edilen alan adının, Şikayet Edenin kurulmasından önce kaydettirildiğini iddia etmektedir. Davalı ayrıca, Şikayet Edenin hiçbir iddiasının doğru olmadığını iddia etmekte ve Şikayet Eden’in hâlâ “kendisine 3 aylık sunucu kullanımı” boru olduğunu belirtmektedir.

Sonuç: Hakem, itiraz edilen alan adının (isonem.com) şikayetçinin ticari markasıyla (isonem) bire bir aynı olduğunu tespit etmiştir. Şikayet Eden, Davalı’nın birkaç yıldır birlikte çalıştığı IT sağlayıcı olduğunu ileri sürmüştür. Bu ticari ilişki çerçevesinde, Şikayet Eden, Davalı’nın ihtilaflı alan adını, onun adına kaydetmiş olması ve Şikayet Edenin ISONEM markasını kullanmasına veya tartışmalı alan adını tescillemesine yetkili olmadığına karar vermiştir. Hakem, ihtilaflı alan adının Şikayet Edenin “www.isonem.com.tr” web sitesine yönlendirildiğine de özellikle dikkat çekmektedir. Ayrıca Davalı, tartışılan alan adı ile yaygın olarak bilindiğini veya “ISONEM” teriminde herhangi bir hakka sahip olduğunu gösteren herhangi bir kanıt gösterememiştir. Kayıt tarihlerindeki öncelik meselesinin bu davayla ilgili görülmemiş olması sebebiyle konu dışı bırakılmış. (Herhangi bir tescilli ticari markadan daha önce bir Alan Adı’nın kötü niyetli bir şekilde kayıt edilip kullanılabileceği sorusu, WIPO Genel Bakış 3.0’un 3.8.2 bölümünde ele alınmıştır.) İlgili geçerli sebepler sonucunda hakem, itiraz edilen alan adının (isonem.com), Şikayet Eden’e devredilmesini talep etmiştir.

Kaynak : www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2017-0898

domain haberleri