Domain Haberleri

WIPO Davası: Tadım Com

Tadım Gıda Maddeleri A.Ş.’nin 9 Mayıs’da WIPO’ya “tadim.com” adresi için GuangLai Hukuk Bürosu’nun temsil ettiği MustNeed.com’a açtığı dava, alan adının Tadım Gıda Maddeleri Sanayi ve A.Ş.’ye devredilmesi yönünde 5 Temmuz 2017 günü sonuçlandı.

Tadım Gıda Maddeleri A.Ş.’nin 9 Mayıs’da WIPO’ya “tadim.com” adresi için GuangLai Hukuk Bürosu’nun temsil ettiği MustNeed.com’a açtığı dava, alan adının Tadım Gıda Maddeleri Sanayi ve A.Ş.’ye devredilmesi yönünde 5 Temmuz 2017 günü sonuçlandı. Davaya hakem olarak 9 Haziran 2017’de Christopher S. Gibson atanmış.

WIPO Davası Ayrıntıları

Dosya No: D2017-0936
Alan adı : tadim.com
Karar : TRANSFER
Karar Tarihi : 5 Temmuz 2017 (Dosyalanma Tarihi: 9 Mayıs 2017)
Şikâyetçi : Tadım Gıda Maddeleri Sanayi ve A.Ş. (Koyuncuoğlu ve Köksal Avukatlık Bürosu temsil ediyor)
Davalı : MustNeed.com (GuangLai Hukuk Bürosu temsil ediyor)
Hakem: Christopher S. Gibson

Davacı Taraf: Şikayetçi Tadım Gıda, Alan Adı’daki “tadim” teriminin, kendi şirket adı ve TADIM markası ile aynı olduğunu bildirmektedir. Ayrıca tadim.com.tr’de resmi olarak hizmet verdiği bilgisini de eklemekte, kullandığı “.tr”nin sadece bir ülke kodu olduğunu, bu durumun adı geçen tadim.com ile ayırdedilemez bir durum olduğunu bildirmektedir. Şikayetçi Tadım Gıda, davalı’ya hiç bir şekilde TADIM markasını veya logosunu kullanma hakkını vermediğini belirtmiştir. Ayrıca Şikayetçi, Alan Adı ile bağlantılı web sitesinin aktif olarak kullanılmadığını, bunun yerine Alan Adı’nı satışa sunan bir bağlantı içeren bir PPC web sitesiyle bağlantılı olduğunu belirtmektedir. Şikayetçi, e-posta yoluyla Davalı temsilcisi ile temas halinde olduğunu, Davalı’nın, Şikayet Eden’e Alan Adı’nı satma niyetinde olduğunu ve böylece “tadim” teriminin ticari marka haklarına sahip olan Alan Adı’nı (tadim.com) şirkete satarak haksız bir ticari kazanç elde etmeyi amaçladığını belirttiğini iddia etmektedir. Şikayet Eden, bahsi geçen alan adının (“www.archive.org”) kayıtlarına atıfta bulunarak, Alan Adı ile bağlantılı çok az bir etkinlik olduğunu ve yayınlanan önemli bir içeriğin olmadığını göstermektedir. Şikayetçi, “tadim” sözcüğünün Çin’in dilinde, yani Davalı ülkesinin resmi dili veya Türkçe dışında herhangi bir dilde hiçbir anlamı olmadığını da belirtmiştir.

Davalı Taraf: Davalı, Şikayetçi tarafından TADIM adına tescil edilmiş tam terim için bir Türk markası bulunmadığını, diğer ticari markaları ya birleşik işaretler (yani başka terimleri içeren işaretler) ya da Alanı Adı kaydedildikten sonra kaydedilmiş olduğunu belirtmektedir. Davalı Tayvan’da, web tasarımı, web barındırma ve İnternet reklamcılığı gibi internet ile ilgili işlere odaklandığını belirtiyor. Alan Adı, Davalının portföyündeki alan adlarından biri olarak kaydedilmiştir. Davalı, portföyünde birçok jenerik, açıklayıcı ve coğrafi alan adına sahiptir. Davalı, Alan Adı’nın “arama motoru reklamcılık projesi” için tescil edildiğini bildirmektedir. Davalı, son on yılda web projelerinin geliştirilmesinde çok para harcadığını gösteriyor. Alan Adı şimdi aynı amaçla kullanılmaktadır. Kullanıcılar, bağlantıları tıkladıklarında, kötü niyetle değil, Alan Adı üzerine meşru bir hak veya ilginin bulunmasını desteklediğinde, web sitesinden gelir elde etmeyi teklif eder. Davalı, önceki UDRP panellerinin, Alan adı sahibinin bir alan adının bu tür kullanımını yasaklayan Politikada veya mevcut kayıt tescil anlaşmalarında hiçbir şey olmadığını bulduğunu vurgulamaktadır. Bu nedenle, Davalı, Alan Adı’nda hak ve meşru çıkarların bulunduğunu iddia etmektedir. Davalı, genel, açıklayıcı ve coğrafi alan adlarına ek olarak 3-4 harfli alan adlarına, ünsüz sesli-ünsüz sesli (“CVCV”) alan adlarına odaklandığını belirtmiştir. Pazarda değerli olan isimler, küçük yer veya şehir alan adları ve İngilizce dışındaki farklı dilde anlamları olan alan alan adları. Davalı, örnek olarak, portföyündeki bazı alan adlarının bir listesini vermiştir. Davalı Tayvanda olduğunu, böyle bir markayı daha önce duymadığını, alan adını aldığında bir tescil bulamadığını, bu ismi aldıktan yıllar sonra büyük bir marka haline geldiğini, bulunduğu ülkede davacının mallarının satılmadığını belirtmektedir. Davalı’nın tartışmalı alan adını kaydetme nedeni’nin “tadim” teriminin aynı zamanda bir Türk jenerik isim olan “tat” anlamına geldiğini belirtmektedir. Dolayısıyla, Davalı, Alan Adı’nı seçme nedeninin herhangi bir marka ihlali amacı ile hiçbir ilgisi olmadığını iddia etmektedir. Davalı tarafından kaydedilen tüm alan adları, web projeleri içindir, onları marka sahibine satma niyetinde değildir. Davalı, Davacının Alan Adı’na sahip olmasını asla engellemeye teşebbüs etmediğini belirtmektedir. Davalı’ya göre, taraflar Şubat 2017’de satış konusunda anlaşmaya varmış; Ancak Davacı daha sonra aralarındaki sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmaksızın çiğnemiş ve Davalı’nın kötü niyetini kanıtlamak için e-posta yazışmasını delil olarak kullanmış. vaaaay 🙂 ve anılan sebeplerden ötürü, Davalı, Hakem’den şikayet’in kaldırılmasını talep etmiş.

Dava Sonucu: Dava, kötü niyetli alan adı kaydı ve kullanımı iddialarıyla ilgili anlaşmazlıkların çözülmesi için ele alınmıştır. Hakem, davacının tescillerinin davalının kayıtlarından önce olduğu ve davacının markasının söz konusu alan adı ile aynı olduğunun tespitine varmıştır. Davalı İnternet tabanlı işlerine ilişkin ilave bir kanıt sunmamış ve sözde “arama motoru reklamcılık projesi” ni destekleyen veya gerçekten de açıklayan bir şey sunmamıştır. İnternet Arşiv web sitesinde, Alan Adı’nın öncelikle pasif tutulduğu veya Şikayet Edenin işi tarafından sunulan ürünlerle rekabet halindeki ürünlere (örneğin, ayçiçeği tohumları ve kabak çekirdeği) bağlantısı bulunan bir PPC web sitesine bağlandığı gösterilmektedir.

Davacının “tadım”ın anlamıyla ilgili iddiasına gelince; Şikayet Eden, Türkiye’de “Tadım” diye bir yer olmadığını doğrulamıştır. Hakem ayrıca, Türkçe’deki “tat” için kullanılan ortak sözcüklerin “tadım” yerine “tat” veya “lezzet” olduğunu gözlemler. Şikayet Edenin markasına atıfta bulunmaktan başka, “tadım” kullanımının, “zevkime” değinebileceği koşullarda konuşulan dilde ortaya çıkabileceği görülüyor. Dolayısıyla, bu ayrıntılar, davalının “tadım” terimini betimsel anlamı için Türk dili olarak kaydettiği iddiası üzerine şüphe uyandırmıştır.

Park konusuna gelince WIPO madde 2.9’a göre;  PPC bağlantılarını içeren park edilmiş bir sayfayı barındırmak için bir alan adının kullanılmasının, bu tür bağlantıların şikayetçinin markasının itibarını ve şerefesine kıyasla rekabet etmesini veya bu şikayetçinin işaretini iyi niyetle kullandıklarını iyi niyetli bir teklif olarak göstermediğini bulmuştur. Veya başka şekilde İnternet kullanıcılarını yanıltmaya itebilir. Bu rehber dikkate alınarak, Panel, Davalı’nın Etki Alanı Adının çözümlediği web sayfasını (ve PPC bağlantılarını) gözden geçirdi. Bağlantılar, hem Kuru meyve ve fındık işinin bir parçası olarak bu maddelerin her ikisini de sattığı için, Şikayet Edenin işi ile rekabet halinde olan kabak çekirdeği ve ayçiçeği tohumları gibi maddeleri ifade etmektedir. Dolayısıyla, bu PPC bağlantıları, Şikayet Edenin markasının itibarıyla yarışıyor ya da bunlardan yararlanmaktadır.

Alan Adının kötü niyetle kaydı meselesi;  Hakem, gerek WIPO 3.1 maddesine dayanarak gerekse Davalı’nın böyle kötü niyetli davranışlarda bulunduğu ilk durum olmayışı, aynı veya şaşırtıcı derecede benzer alan adlarını kullanarak tekrar tekrar üçüncü şahısların ticari markalarının haksız avantajından yararlandığını ortaya koymuştur (Rakip ürün veya hizmetleri sunan PPC bağlantıları bulunan web sitelerini barındırmak). Ayrıca davalının 5.500 dolar teklifine karşılık işlemin iptali sonrası kimlik bilgilerini vermeyi reddetmiş olması, geniş bir alan adı portföyüne sahip olması… özetle, bu davadaki belirli koşullar dikkate alındığında, Hakem, Alan Adı’nı kötü niyetle kaydedildiğini ve kullandığını tespit etmiştir.

Yukarıdaki sebeplerden dolayı, Politika paragraf 4 (i) ve Kuralların 15’ine uygun olarak, Hakem, <tadim.com> Alan Adı’nın Şikayet Eden’e aktarılmasını uygun görmüştür.

 

Kaynak : www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2017-0936

domain haberleri