Domain Haberleri

WIPO Davası: Fırsat Caddesi Com (IDN)

FC Bilgi Teknolojileri Şirketi’nin 6 Nisan ‘da WIPO’ya “fırsatcaddesi.com” alan adı için Baran Sari’ya açtığı dava, alan adının FC Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ.’ne devredilmesi yönünde 12 Haziran 2017 günü sonuçlandı.

FC Bilgi Teknolojileri Şirketi’nin 6 Nisan ‘da WIPO’ya “fırsatcaddesi.com” (IDN) adresi için Baran Sari’ya açtığı dava, alan adının FC Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ.’ne devredilmesi yönünde 12 Haziran 2017 günü sonuçlandı. Davaya hakem olarak 30 Mayıs 2017’de Selma Ünlü atanmış.

WIPO Davası Ayrıntıları

Dosya No: D2017-0691
Alan adı : fırsatcaddesi.com (IDN)
Karar : TRANSFER
Karar Tarihi : 12 Haziran 2017 (Dosyalanma Tarihi: 6 Nisan 2017)
Şikâyetçi : FC Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ.
Davalı : Domain Yönetici / Baran Sari
Hakem: Selma Ünlü

Şikayet Eden, alan adının kendisine devrine talep ediyor. Gerekçe olarak da gerek tescilli markası FIRSAT CADDESİ’nin gerekse “firsatcaddesi.com” un kendisine tescilli olduğunu ve ihtilaflı alan adının kendisininkilerle benzerlik derecesinin yüksek olduğunu söylüyor. Ayrıca ihtilaflı alan adı ile arasındaki tek farkın “i” yerine “ı” harfinin kullanılması olduğunu, dolayısıyla üzerinde hak sahibi olduğu markalar ile birebir benzerlik gösterdiğini vurguluyor. Yine ayrıca davalı’nın ihtilaflı alan adı üzerinde hiç bir hakkının olmadığını veya kendisine kullanması için herhangi bir bir lisans ya da izin vermediği bilgilerini de ekliyor. İhtilaflı alan adının içerik barındırmadığına ve yalnızca <aksesuarmodasi.com> alan adına yönlendirme yapıldığına yer vermiştir. Şikayet Edilen’in herhangi bir tescilli markası ve FIRSAT CADDESİ unvanlı bir şirketi yoktur. Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını tescil ettirirken, Şikayet Eden’in isminden haberdar olduğunu belirtmiş. Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını tescil ettirdiği esnada FIRSAT CADDESİ markasından haberdar olmamasının ve iyi niyetli olmasının söz konusu olamayacağı belirtilmiştir. “aksesuarmodasi.com”a yapılan yönlendirmenin bu durumu kanıtladığını, amacının yanlışlıkla Türkçe karakterler kullanarak alan adı ismini giren kullanıcıları başka bir e-ticaret sitesine yönlendirerek haksız ticari fayda elde etmek olduğunu vurgulamıştır.

Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in iddialarına cevap vermemiştir.

(Değerlendirme ve Tespit için şikayet eden 3 hususun mevcudiyetini ortaya koymak zorundadır.)

Sunulan bilgi ve belgeler kapsamında FIRSAT CADDESİ markasının ihtilafa konu “fırsatcaddesi.com” alan adında aynen yer aldığı ve ihtilaflı alan adı ile Şikayet Eden’e ait “firsatcaddesi.com” alan adı ile arasındaki tek farkın, ihtilaflı alan adında “i” yerine “ı” harfinin kullanılması olduğu görülmüş, Hakem, Şikayet Eden’in ilgili markasal haklara sahip olduğunu kanıtlayacak şekilde yeterli delil sunduğu kanaatine varmıştır. Ayrıca Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adları üzerinde herhangi bir hak ya da meşru menfaati bulunduğunu kanıtlayamamış olduğundan; Hakem, Şikayet Eden’i, bu maddeden de haklı bulmuş. Kötü niyetli tescil başlığına göre: İhtilaflı alan adı, kararın ihdas edildiği tarihte, herhangi bir aktif internet sitesi ile bağlantılı olarak kullanılmamaktadır. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının başka bir e-ticaret sitesine yönlendirme yaptığını iddia etmiş olsa da, bu yönde bir kanıt sunulmadığından, söz konusu iddia, İdari Hakem tarafından teyit edilememiştir. Bu nedenle, kötü niyet iddiaları, bu iddiadan ayrık olarak incelenmiştir. Hakem, “fırsatcaddesi.com” alan adının, FIRSAT CADDESİ markasını aynen barındırması dolayısıyla, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’le bir şekilde bağlantılı olduğu ve/veya onun alan adının bir versiyonu olduğu yönünde yanlış bir izlenim yaratma ihtimali bulunduğuna kanaat getirmiştir. Ayrıca Hakem, Şikayetçinin markasının bilinirliğini dikkate alarak; ticari kazanç elde etmek adına, Şikayetçinin ticari faaliyetlerine zarar vermek ve karıştırılma ihtimali yaratarak, internet kullanıcılarını kendi internet sitesine yönlendirmek ve böylece ticari kazanç elde etmek amacıyla kötü niyetle tescil ettirildiğini düşünmektedir.

Sonuç: Belirtilen sebepler ışığında İdari Hakem, “fırsatcaddesi.com” alan adının Şikayetçiye devrine karar vermiştir.

 

Kaynak : www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2017-0691

domain haberleri