Domain Haberleri

WIPO Davası: VodaFaturaOdeme Com

Vodafone Group’un 15 Haziran’da WIPO’ya “vodafaturaodeme.com” adresi için Adem Çelik’e açtığı dava, alan adının Vodafone Group PLC’ye devredilmesi yönünde 26 Temmuz 2017 günü sonuçlandı.

Vodafone Group’un 15 Haziran’da WIPO’ya “vodafaturaodeme.com” adresi için Adem Çelik’e açtığı dava, alan adının Vodafone Group PLC’ye devredilmesi yönünde 26 Temmuz 2017 günü sonuçlandı. Davaya hakem olarak 24 Temmuz 2017’de Kaya Köklü atanmış.

WIPO Davası Ayrıntıları

Dosya No: D2017-1174
Alan adı : vodafaturaodeme.com
Karar : TRANSFER
Karar Tarihi : 26 Temmuz 2017 (Dosyalanma Tarihi: 15 Haziran 2017)
Şikâyetçi : Vodafone Group PLC
Davalı : Adem Çelik
Hakem: Kaya Köklü

Tartışmalı alan adı “vodafaturaodeme.com”, Name.com, Inc.’e üzerinde kayıtlıdır. Şikayet Eden büyük ve tanınmış bir mobil iletişim şebekesi operatörü olup Türkiye’de de dahil olmak üzere çok sayıda ülkede tescilli ünlü VODAFONE markasının sahibidir. Dava dosyasında verilen bilgilere göre, ilk ticari marka tescili 1988 yılına dayanıyor. Davalı ise İstanbul, Türkiye’de bulunan bir kişi olup tartışmalı alan adı “vodafaturaodeme.com” 22 Aralık 2016’da Davalı tarafından oluşturulmuştur. Hakem karar anında itiraz edilen alan adının etkin olmadığını kaydetmiş ancak Şikayet Edenin sağladığı ekran görüntüleri, itiraz edilen alan adının, Şikayet Edenin şikayetçi adına yaptığı iddia edilen e-faturalandırma hizmetleri için belirgin bir şekilde kullanan bir web sitesine çözümlediğine işaret etmektedir.

Şikayetçi, itiraz edilen alan adının transferini talep eder ve ayrıca itiraz edilen alan adının, Şikayet Edenin VODAFONE ticari markasına kafa karıştırıcı şekilde benzer olduğunu, Davalı’nın tartışmalı alan adına herhangi bir hak veya meşru menfaatinin bulunmadığını ve itiraz edilen alan adını kötü niyetle kaydettiğini ve kullandığını savunmaktadır.

Davalı, Şikayet Eden’in görüşlerine cevap vermemiştir.

Sonuç: Alan adındaki “voda” kısmının, ilgili marka ile karıştırılabilecek derecede benzer olduğu, “fatura” ve “ödeme” ekleriyle beraber rahatlıkla “Vodafone faturalarının ödenmesi” şeklinde anlaşılmaya müsait görünmesi, VODAFONE’un icat edilmiş bir terim olduğu ve itiraz edilen alan adında kullanılan “voda” nın, Şikayet Edenin ticari markası ile bir ilişki yaratmaktan başka hiçbir anlam ifade etmediği, Dava dosyasında verilen belgeler ve ekran görüntülerine göre, Hakem, Bağlantılı web sitesinin bir şekilde Şikayet Edenle resmi olarak bağlantılı olduğu yönünde yanlış bir izlenim yaratmak için Davalı’nın tartışmalı alan adını kasıtlı olarak kaydettiğine ikna olmuştur. Hakem aynı zamanda, itiraz edilen alan adının, Şikayet Edenin sağladığı resmi e-faturalandırma hizmetlerini arayan yanlış yönlendirilmiş tüketicilerin kişisel verileri ve muhtemelen banka hesap ayrıntılarını almak için kullanıldığına inanmaktadır. Ayrıca Davalının karşı cevap vermemiş olması ve diğer tüm maddeler eşliğinde ve emsal teşkil eden davalar da örnek gösterilerek alan adının kötü niyetle kayıt edilmiş olduğu gösterilerek Hakem, Politika kuralları paragraf 4 (i) ve Kuralların 15’ine uygun olarak, tartışmalı alan adı “vodafaturaodeme.com”un Şikayet Eden’e devredilmesini talep etmiştir.

 

Kaynak : www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2017-1174

domain haberleri