Domain Haberleri

Yeni WHOIS ARS Raporu

By , - Domain Haberleri - .

LOS ANGELES (icann) — ICANN, Whois Doğruluk Raporlama Sistemi’ni (ARS) yayınladı. Raporda incelenen veriler Ocak 2018’den alınmış olup, Aralık 2015’ten bu yana altı ayda bir yayınlanan ARS raporlarının devamı niteliğindedir.

Rapor, 2009 ve 2013 Kayıt Kuruluşu Akreditasyon Sözleşmelerinin (RAA) gerekliliklerine kıyasla genel üst düzey alan adlarındaki (gTLD‘ler) WHOIS kayıtlarının hem sözdizimi hem de kullanılabilirliğini araştırmaktadır. Ayrıca, gTLD türleri, ICANN bölgeleri ve RAA sürümleri arasında önde gelen uyumsuzluklar, eğilimler ve WHOIS doğruluğunun karşılaştırılmasını da inceler.

Analiz sonuçları:

  • Neredeyse tüm WHOIS kayıtları, anında iletişim kurmak için kullanılabilecek bilgileri içermektedir: Kayıtların yüzde 98’inde, en az bir e-posta veya telefon numarası, 2009 RAA’sının tüm çalıştırılabilirlik gereksinimlerini karşılamıştır.
  • E-posta adreslerinin yaklaşık yüzde 92’si, telefon numaralarının yüzde 60’ı ve posta adreslerinin yüzde 99’u çalışabilir durumda.

Tablo 1: İletişim Moduna Göre Genel gTLD İşlevsellik Doğruluğu (yüzde 95 güven aralığı)

Eposta Telefon Adres Tümü
Tüm İletişim Bilgileri  92.3% ± 0.5% 59.5% ± 0.9% 98.9% ± 0.2% 55.5% ± 0.9%
  • Sözdizim doğruluğu açısından, e-posta adreslerinin yaklaşık yüzde 99’u, telefon numaralarının yüzde 92’si ve posta adreslerinin yüzde 88’i 2009 RAA’sının tüm gereksinimlerini karşılamıştır.

Tablo 2: İletişim Moduna Göre 2009 RAA Gereksinimlerine Genel gTLD Sözdizimi Doğruluğu (yüzde 95 güven aralığı)

Eposta Telefon Adres Tümü
Tüm İletişim Bilgileri  99.7% ± 0.1% 92.1% ± 0.5% 88.3% ± 0.6% 82.2% ± 0.7%
  • Rapor ayrıca ICANN bölgesi tarafından doğruluk oranlarının bir dökümünü de göstermektedir.

ICANN‘in bir sonraki WHOIS ARS raporu, 2018 yılının Temmuz.

 

Kaynakicann.org/news/announcement-2018-06-15-en

 

 

 

domain haberleri
Diğer ilgili haberler